Bor Mojškerc PhD.

Workplace: PhD Asisstant
Phone: +386 1 4771 775
E-mail:

Bibliography

2023 Raziskava vplivov na rast razpoke v korenu zoba polimernega zobnika
2022 Investigation of laser surface remelting supported by acoustic emission analysis and machine learning
2022 Acoustic emission monitoring of immersion quenching bath attributes
2021 Experimental characterisation of laser surface remelting via acoustic emission wavelet decomposition
2019 Experimental characterization of quenching bath contamination using acoustic emission
2019 Acoustic emission characterisation of specimen surface-area-to-volume ratio during immersion quenching
2018 Feasibility study of monitoring the steel quenching process using acoustic emission technology
2017 Učinkovitost merjenja trdote z Loebovim merilnikom
2017 Acoustic emission during quenching of steel
2017 Ultrasonic disbond detection in adhesive joints
2017 Uporaba ultrazvočnih preiskav za ocenjevanje prisotnosti lepila v lepljenih spojih steklenih panelov
2016 Ultrasonic testing of adhesively bonded joints in glass panels
2016 Pulse-echo ultrasonic testing of adhesively bonded joints in glass façades

Books

2017 Gradiva 1 : Razvojno raziskovalni program - RRP, prva stopnja, prvi letnik
2017 Preiskave materialov : predloge za vaje
2016 Gradiva 2 : Razvojno raziskovalni program - RRP, prva stopnja, drugi letnik
2016 Toplotna obdelava in oplemenitenje površin : Razvojno raziskovalni program - RRP, druga stopnja, prvi letnik

Dissertations

2019 Napoved mehanskih lastnosti jekel pri kaljenju na osnovi akustične emisije : doktorsko delo
Predložil Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani za pridobitev znanstvenega naslova doktor znanosti
2014 Ultrazvočne preiskave lepljenih spojev : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje