izr. prof. dr. Nikola Vukašinović

Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 3
Telefon: 01 4771 437
E-mail naslov:
Pisarna: 416

Kratek življenjepis

Nikola Vukašinović je leta 2004 diplomiral in leta 2010 doktoriral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Je vodja Laboratorija za konstruiranje - LECAD in izredni profesor na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani.

Na dodiplomski stopnji poučuje predmete "Računalniško podprto modeliranje", "Tehnično risanje in računalniško podprto modeliranje", "Metodika konstruiranja" in "Poročanje v strojništvu", na podiplomski stopnji pa predmeta "Konstrukcijske tehnike" in "Raziskave v strojništvu". Od leta 2009 dalje neprekinjeno organizira tudi mednarodni predmet "European Global Product Realisation", katerega rezultat je tudi več projektov Erasmus in raziskovalnih objav s področja metodologije konstruiranja ali izobraževanja. Predmet predstavlja nov način poučevanja na Univerzi v Ljubljani, kjer študenti z različnih evropskih univerz v interdisciplinarnih skupinah rešujejo kompleksne industrijske izzive, ki jih podajo podjetja.

Njegova raziskovalna področja vključujejo: (1) Podatkovno podprto konstruiranje, in razvoj novih izdelkov: uporaba metod, ki temeljijo na podatkih za opredelitev vhodnih zahtev in vodenje razvojnega procesa. Integracija izdelkov s storitvami in uvajanje pametnih komponent, tj. diagnostika, analiza podatkov, uvajanje generativnega konstruiranja in topološke optimizacije; (2) Sodobna orodja in metode CAD: osredotočanje na opredelitev na podlagi modelov in njihovo uporabo v celotni procesni verigi razvoja, proizvodnje, nadzora in uporabe izdelka, vključno z njihovo uporabo v mešani in razširjeni resničnosti. Te teme združuje tudi z drugimi nastajajočimi raziskovalnimi dejavnostmi, npr. z uporabo topološke optimizacije pri oblikovanju embalaže ali uporabo 3D-tiska za visoko prilagojene izdelke množične proizvodnje.

Nikola Vukašinović je objavil 20 znanstvenih člankov s faktorjem vpliva SCI ter 33 člankov v drugih znanstvenih revijah in na konferencah. Je tudi soavtor knjige: "Advanced CAD modeling: explicit, parametric, free-form CAD and re-engineering", 2019, ki je izšla pri založbi Springer.

Je mentor pri 1 zaključeni doktorski disertaciji in mentor ali somentor več kot 60 diplomskih in magistrskih nalogah.  Je avtor več raziskovalno-razvojnih industrijskih projektov ter 5 patentov (2 mednarodnih in 3 nacionalnih patentov), vsi s polnim preizkusom.

Med letoma 2019 in 2022 je bil delno zaposlen v IT podjetju LIT Tranzit d.o.o., kjer je bil odgovoren za razvoj novih digitalnih, z oblakom povezanih zaslonov ki temeljijo na elektronskem papirju, z izjemno nizko porabo energije, namenjenih obveščanju potnikov na avtobusnih in železniških postajah. Prispeval je k razvoju celotne linije Papercast zaslonov in vzpostavil ekipo strojnih inženirjev, ki po njegovi vrnitvi na fakulteto samostojno nadaljujejo njegovo delo, medtem ko s podjetjem sodeluje kot zunanji svetovalec. V tem obdobju je zaposlil in usposobil skupaj 7 inženirjev. Od takrat je bilo po vsem svetu izdelanih in nameščenih več tisoč teh zaslonov, ki spodbujajo zeleno mobilnost in uporabo javnega prevoza (npr. za FlixBus, L.A. Metro, TFL London, RTA Dubaj, Perth itd.).

Maja 2021 je prevzel vodenje laboratorija za konstruiranje LECAD, ki je uveljavljena raziskovalna enota, ki že 40 let deluje na področju računalniško podprtega projektiranja. Raziskovalna skupina je izrazito interdisciplinarna, v njej sodelujejo raziskovalci s področja strojništva, fizike, matematike, računalništva in industrijskega oblikovanja. Dopolnilno strokovno znanje zagotavljajo izbrani raziskovalci iz drugih institucij in strokovnjaki iz industrije. V prvem letu njegovega vodenja je bil glavni cilj konsolidacija osebja in ohranitev njegove raznolikosti, nato pa izvedba prehoda na nov študijski program, pri čemer je bilo treba ohraniti ravnovesje med izobraževalnimi in raziskovalnimi dejavnostmi članov laboratorija. Glavni raziskovalni cilj na tej točki je bil povečati usposobljenost in reference laboratorija na področju oblikovanja in tehnologij CAD ob pomoči novih tehnologij, kot sta umetna inteligenca in podatkovna analitika, obenem pa nadaljevati dejavnosti inženirskega oblikovanja s podporo HPC in fuzijskega inženirstva. Na področju HPC sodeluje tudi pri upravljanju fakultetnega superračunalnika.

Funkcije:

  • Vodja Laboratorija za konstruiranje - LECAD (od leta 2021 do danes)
  • Član komisije za HPC FS (od leta 2021 do danes)
  • Član komisije za magistrski študij na UL FS (od leta 2021 do danes)
  • Član komisije za program Erasmus na UL FS (od 2017 do 2021)
  • Član strateške skupine SA10 na UL FS za internacionalizacijo pedagoškega in raziskovalnega procesa (od 2018 do 2021)

Članstvo v združenjih in sodelovanje v odborih:

  • ASME – American Society of Mechanical Engineers
  • Design Society

Projekti

2022-2027 Decentralizirane rešitve za digitalizacijo industrije ter pametnih mest in skupnosti
2021-2023 Digitalno šolanje in usposabljanje odporno na krize
2021-2024 Tribological characterization of modified gear wheel compounds
2018-2021 Platforma za e-učenje razvoja inovativnih izdelkov
2017-2020 Prestolnice razvoja pametnih izdelkov

Bibliografija

2024 The effect of gear-manufacturing quality on the mechanical and thermal responses of a polymer-gear pair
2023 Agile development of polymer power transmission systems for e-mobility : a novel methodology based on an e-bike drive case study
2023 Raziskava vplivov na rast razpoke v korenu zoba polimernega zobnika
2023 COVID-19 pandemic study : ad-hoc reaction and premeditated transition of project-based product design courses
2023 The effect of center distance error on the service life of polymer gears
2023 The effect of geometrical quality on the stress-state in the plastic gear
2023 Numerical and experimental study on the correlation between wear and transmission error of carbon fiber-reinforced polymer gears cured in autoclave
2023 The effect of gear manufacturing quality on the mechanical and thermal state of a plastic gear
2023 In-situ experimental methods for measuring tooth meshing displacements and wear during polymer gear tests using a high-speed camera with microscopy optics
2022 Comprehensive areal geometric quality characterisation of injection moulded thermoplastic gears
2022 Razvoj orodja za prikaz PMI informacij na izdelku v AR okolju
2022 Data-driven engineering design : a systematic review using scientometric approach
2022 Framework for crisis-resistant engineering product development courses
2022 Exploring the KEER knowledge landscape over the past decade
2022 Storyboards as an engineering tool for extraction of functional requirements
2022 Novel alignment method for optical 3D gear metrology of spur gears with a plain borehole
2022 A new alignment technique for optical 3D gear metrology
2021 Machine learning based nominal root stress calculation model for gears with a progressive curved path of contact
2021 A method for enhanced polymer spur gear inspection based on 3D optical metrology
2021 Machine learning method for predicting the influence of scanning parameters on random measurement error
2021 Augmented reality aided inspection of gears
2021 Enhanced polymer gear inspection based on 3D optical metrology
2020 Evaluation of topology optimization and generative design tools as support for conceptual design
2020 Entrepreneurial mindset development in business and engineering education : an experiment
2020 Model-based geometric inspection of polymer spur gears
2020 Evolution of communication skills in virtual product development process : experience from EGPR
2020 Prehod v celovito opredelitev CAD-modela (MBD)
2019 Displaying product manufacturing information in augmented reality for inspection
2019 Artefakti in vzvratno inženirstvo : predstavitev razvoja 3D-modela na primeru konjenika iz Vaške situle
2019 Analysis of implementation of MBD and STEP AP242 standard into modern CAD tools
2019 Industrial needs for modern engineering knowledge in central european region : survey results
2018 Creative path to practical knowledge : case of a triple helix framework
2018 Application of knowledge management system to injection mold design and manufacturing in small enterprises
2017 Bespoke innovation : filling the gap between the classic and user-centred open innovation
2017 Evaluation of "CODEVE" methodology for teaching NPD to virtual design teams
2017 Correlation between team composition and team performance in virtual student product development teams
2017 Use of virtual mobility to facilitate modern project-based NPD education
2016 A project-based approach to learning : comparative study of two disciplines
2016 The influence of product complexity on team performance within NPD
2016 Introduction of methodology for distributed collaborative industryacademia project based learning
2016 Development of methodology for distributed collaborative design environment
2015 Razvoj in optimizacija vitla za smučanje na vodi
2015 A project-based approach to learning : comparative study of two disciplines
2015 Comparison of Indian and Central European shape contour meaning comprehension
2015 Use of MFF and concurrent engineering to develop a sustainable product : radical redesign of flushing system
2015 Multicultural issues of product development education in virtual teams
2015 Analiza in optimizacija ogrodja vakuumskih pritrdilnih elementov merilne naprave
2015 Razvoj in optimizacija vitla za smučanje na vodi
2015 Razvoj in konstruiranje premikajočega podpornega sistema za merilno napravo z analizo ključnih elementov = Research and development of the moving support system for measuring equipment with the analysis of key elements
2014 The future small home appliances as seen by the university students
2014 A decade of project based design education : is there a future?
2014 Na Fakulteti za strojništvo razvijajo ideje za nove izdelke za slovensko industrijo
2014 A concept of academia-industry collaboration to facilitate the building of technical and professional competencies in new product development
2013 Design2go - how, yes, no?
2012 Correlation between incident angle, measurement distance, object colour and the number of acquired points at CNC laser scanning
2012 A new method for defining the measurement-uncertainty model of CNC laser-triangulation scanner
2011 Student creativity and motivation in educational process - case study
2011 The influence of a company's strategy on creativity and project results in an NPD - case study
2011 Mednarodni študentski projekt - EGPR 2011 v polnem teku
2011 European student development of a global product
2010 Identification and optimization of key process parameters in noncontact laser scanning for reverse engineering
2010 Evropski študentski razvoj globalnega izdelka
2010 The influence of surface topology on the accuracy of laser triangulation scanning results = Vpliv topologije površine na natančnost meritev z laserskim triangulacijskim merilnikom oblike površin
2010 The impact of management on creativity and knowledge transfer in an academic virtual enterprise
2010 The influence of incident angle, object colour and distance on CNC laser scanning
2009 Education of NPD in virtual multi-x environments
2009 Educating future product developers in collaborative product development : lessons learned from the European-Global Product Realization (E-GPR) international course
2008 A software tool for testing algorithms for point cloud manipulation
2008 Accuracy prediction and optimization model in non-contact laser reverse engineering process
2008 Design education in virtual NPD environments
2007 Case study - surface reconstruction from point clouds for prosthesis production
2007 Process modeling of non-contact reverse engineering process
2006 Surface reconstruction from point clouds for prosthesis production
2006 Introduction of reverse engineering for students

Knjige

2022 Računalniško modeliranje geometrije : zapiski s predavanj : za predmeta Računalniško modeliranje geometrije –VSŠ 1. Letnik, Tehnično risanje in računalniško modeliranje geometrije–UNI 1. Letnik
2022 Poročanje v strojništvu : gradiva s predavanj
2021 Laboratorijske vaje pri predmetu konstruiranje z nekovinskimi gradivi : delovni učbenik za laboratorijske vaje
2019 Advanced CAD modeling : explicit, parametric, free-form CAD and re-engineering
2013 Gradivo za vaje pri predmetu : Snovanje in razvoj izdelka

Dizertacije

2010 Dejavniki za določanje geometrije teles na osnovi laserske triangulacije : doktorsko delo