asist. dr. Vanja Čok

Delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM IX - 0
Telefon: 01 4771 435
E-mail naslov:
Pisarna: 416

Kratek življenjepis

Vanja Čok je diplomirala na oddelku za industrijsko oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljevala na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani kjer je leta 2015 doktorirala. Zaposlena je kot asistentka in raziskovalka v laboratoriju LECAD. Njena glavna raziskovalna področja so Modeli celostnega razvoja izdelkov, inženirsko oblikovanje, Metodologija Kansei inženiring, uporabniška izkušnja, slovnica oblik, kulturne razlike (v oblikovanju/konstruiranju), Dizajn za emocije ter oblikovanje osredotočeno na uporabnika. Ostalo področje njenega udejstvovanja je 3D modeliranje (CAD).

Kontaktne ure: Po dogovoru

Izobrazba

2015: Doktorica znanosti, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, mentor: prof.dr.Jože Duhovnik, somentorica: prof.dr. Metoda Dodič Fikfak,dr.med.

2010: Univerzitetna diplomirana industrijska oblikovalka, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, smer industrijsko oblikovanje, mentor: prof. Saša Maechtig, somentorica: prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr.med.

Zaposlitev

6.3.2015- Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, delovno mesto: Asistent z doktoratom

1.11.2010-6.3.2015: Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, delovno mesto: mlada raziskovalka

2005-2009: IB-Procadd,engineering consulting CAD/CAM, d.o.o., delovno mesto: projektno sodelovanje.

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2014-: Članica EKG (European Kansei Group) in interesne skupine Emotional Engineering v sklopu Design Society.

Nagrade in priznanja

2010: Univerzitetna Prešernova nagrada za diplomsko delo Aktivni počivalnik 1

2010: Trimova raziskovalna nagrada za diplomsko delo

2006: Univerzitetno priznanje za delo v skupini Gorenje

2006: 1. nagrada za medicinsko napravo Hematy v kategoriji za 3D računalniško umetnost, medicino in protetiko, Zavoda za sito, digitalni in tampo tisk iz Sežane ter podjetja IB-Procadd.

Celotna bibliografija
http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=33238

Projekti

2021-2022 Zasnova akumulatorske naprave z vodnim curkom
2016-2017 Razvoj in postavitev polnilnice za električna letala

Bibliografija

2024 The clock is ticking : understanding the ‘mixed feelings’ about fusion energy in Europe
2023 Team decision making considering uncertainty in data visualisation
2023 Fabric attractiveness using four sensory evaluators
2023 Emotions and fashion: how garments induce feelings to the sensory system
2022 Methodology for mapping form design elements with user preferences using Kansei engineering and VDI
2022 Assessment and semantic categorization of fabric visual texture preferences
2022 Exploring the KEER knowledge landscape over the past decade
2022 Storyboards as an engineering tool for extraction of functional requirements
2022 Exploring color attractiveness and its relevance to fashion
2021 VR as a 3D modelling tool in engineering design applications
2020 An investigation into 2D and 3D shapes perception
2018 Creative path to practical knowledge : case of a triple helix framework
2017 Correlation between team composition and team performance in virtual student product development teams
2016 Exploration of usersʼ cross-cultural differences by using the Kansei engineering approach : chapter 6
2015 Comparison of Indian and Central European shape contour meaning comprehension
2015 Multicultural issues of product development education in virtual teams
2015 Implementacija kansei inženiringa v razvojno-konstrukcijski proces = Integration of kansei engineering into product development process
2015 Informacijska platforma za razvoj pohištva za preventivno in rehabilitacijsko vadbo na domu
2014 Study on cultural differences of usersʼ perception towards shape characteristics
2013 Integrating the Kansei engineering into the design golden loop development process
2012 Implementation matrix of function and functionality in product development process
2011 Modularity solutions within a matrix of function and functionality (MFF)
2011 Modularity within a matrix of function and functionality (MFF)

Knjige

2023 Metodika konstruiranja -2. PAP : učno gradivo za vaje pri predmetu Metodika konstruiranja 2. letnik PAP
2023 Metodika konstruiranja 2. Letnik, RRP : učno gradivo za vaje pri predmetu Metodika konstruiranja 2. letnik RRP
2015 Uvod v kansei inženiring : pomemben dejavnik pri razvoju izdelka

Dizertacije

2015 Implementacija kansei inženiringa v razvojno- konstrukcijski proces : doktorsko delo
Predložil Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani za pridobitev znanstvenega naslova doktor znanosti