asist. dr. Bor Mojškerc

Delovno mesto: Asistent z doktoratom
Telefon: 01 4771 775
E-mail naslov:

Kratek življenjepis

Bor Mojškerc je obiskoval osnovno šolo Bičevje v Ljubljani in se je po zaključku leta 2005 vpisal na Gimnazijo Vič. Po uspešno zaključeni maturi se je leta 2009 vpisal na Fakulteto za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Diplomiral je leta 2012 in nato nadaljeval študij na II. stopnji. Leta 2014 je uspešno zagovarjal magistrsko delo z naslovom 'Ultrazvočne preiskave lepljenih spojev'. Po končanem študiju na II. stopnji se je zaposlil na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Kot raziskovalec oz. asistent za področje Strojništvo se ukvarja z raziskovalnim in pedagoškim delom. Leta 2014 se je vpisal na doktorski študij in ga leta 2019 uspešno zaključil z disertacijo 'Napoved mehanskih lastnosti jekel pri kaljenju na osnovi akustične emisije'. V doktorskem delu je obravnaval proces potopnega kaljenja, ki se uporablja za izboljšanje mehanskih lastnosti jeklenih strojnih delov. Razvil je novo neporušno metodo nadzora procesa na osnovi meritev akustične emisije. Rezultati raziskovalnega dela so objavljeni v izvirnih znanstvenih člankih in predstavljeni na slovenskih ter mednarodnih konferencah.

Bibliografija

2023 Raziskava vplivov na rast razpoke v korenu zoba polimernega zobnika
2022 Investigation of laser surface remelting supported by acoustic emission analysis and machine learning
2022 Acoustic emission monitoring of immersion quenching bath attributes
2021 Experimental characterisation of laser surface remelting via acoustic emission wavelet decomposition
2019 Experimental characterization of quenching bath contamination using acoustic emission
2019 Acoustic emission characterisation of specimen surface-area-to-volume ratio during immersion quenching
2018 Feasibility study of monitoring the steel quenching process using acoustic emission technology
2017 Učinkovitost merjenja trdote z Loebovim merilnikom
2017 Acoustic emission during quenching of steel
2017 Ultrasonic disbond detection in adhesive joints
2017 Uporaba ultrazvočnih preiskav za ocenjevanje prisotnosti lepila v lepljenih spojih steklenih panelov
2016 Ultrasonic testing of adhesively bonded joints in glass panels
2016 Pulse-echo ultrasonic testing of adhesively bonded joints in glass façades

Knjige

2017 Gradiva 1 : Razvojno raziskovalni program - RRP, prva stopnja, prvi letnik
2017 Preiskave materialov : predloge za vaje
2016 Gradiva 2 : Razvojno raziskovalni program - RRP, prva stopnja, drugi letnik
2016 Toplotna obdelava in oplemenitenje površin : Razvojno raziskovalni program - RRP, druga stopnja, prvi letnik

Dizertacije

2019 Napoved mehanskih lastnosti jekel pri kaljenju na osnovi akustične emisije : doktorsko delo
Predložil Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani za pridobitev znanstvenega naslova doktor znanosti
2014 Ultrazvočne preiskave lepljenih spojev : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje