Računalniško modeliranje geometrije (RMGP)

MOODLE: E-učilnica

Predmet Računalniško modeliranje geometrije uči osnove CAD modeliranja in vključuje vsebine od osnov računalniške grafike, opredelitve 3D CAD prostora, različnih pristopov CAD modeliranja, vse do modeliranja z značilkami in osnovami modeliranja s površinami ter podajanja dopolnjenih informacij o konstrukcijah preko 3D modela in tvorjenja tehnične dokumentacije iz CAD modelov.