Poročanje v strojništvu (PVSP)

MOODLE: E-učilnica

Predmet Poročanje v strojništvu predstavlja mešanico napotkov in praktičnih nalog in primerov kako pravilno črpati, strukturirati in posredovati znanja, ugotovitve in informacije v različnih situacijah in oblikah.