Napredna računalniška orodja

Pri tem predmetu bodo študente spoznali in izkusili napredna računalniška orodja, primerna za inženirsko rabo, kar vključuje Matlab, Mathematico, Latex, Git, Ansys in SALOME. Študentje se bodo naučili osnove programianja v Mathematici, Matlabu in C++. Za vsako orodje bodo spoznali, katere probleme lahko rešujejo z njim in kako učinkovito uporabiti posamezno orodje za reševanje teh problemov. Študentje se bodo tudi naučili osnove linuxa, kako uporabljati ta orodja na superračunakniku UL FS  ter katere računske probleme lahko rešujejo z vzporednim računanjem in kako to učinkovito narediti s superračunalnikom.