ALUO: Strojni elementi

MOODLE: E-učilnica

Pri predmetu  študentje spoznajo skupine strojnih elementov in posamezne strojne elemente. Seznanijo se z njihovimi prednostmi, slabostmi ter značilnostmi. Posebna pozornost je namenjena samim posebnostim pri uporabi in vgradnji posameznih strojnih elementov ter primerom različne uporabe. Tekom predavanj se seznanijo tudi z osnovnimi primeri obremenitev in napetostnih stanj ter osnovimi izračuni strojnih elementov v smislu razumevanja različnih parametrov na izračun in s tem življensko dobo strojnih elementov.