ALUO: Napredne tehnologije in materiali

MOODLE: E-učilnica

Pri predmetu se študenti seznanijo z naprednimi tehnologijami in materiali in njihovim potencialom za načrtovanje in industrijskih izdelkov.
Pri tem spoznajo različne pristope in orodja k načrtovanju izdelkov, inovativnosti, pomenu prototipiranja in validacije posameznih razvojnih korakov. Pomemben poudarek je tudi na obvladovanju tehnologij 3D modeliranja površin, kjer se na primerih CAD modelirnikov naučijo površinskega modeliranja.
V drugem delu predmeta spoznajo različne izdelovalne tehnologije in materiale.