Napredni materiali, metodologije in tehnologije za razvoj lahkih komponent za prenos moči v pogonski tehniki

Vrednost projekta: 1.870.051,47€
Trajanje projekta: 01.09.2018 - 31.12.2021
Povezava do projekta: Spletna stran projekta
Odgovorna oseba: dr. Borut Černe

Financerji

Glavni cilj projekta je razvoj naprednih sestavnih delov pogonskega sklopa iz polimernih materialov (zobniških dvojic), ki bodo odgovarjali opisanim zahtevam kupcev in bistveno presegali obstoječe stanje. Ciljna aplikacija projekta so visoko zmogljivi polimerni zobniki za centralni pogonski sistem za e-kolo. S prenosom znanja, na področju naprednih materialov, karakterizaciji materialov, optimiziranem načrtovanju izdelkov z visoko geometrijsko natančnostjo in inovativnih tehnologijah na področju orodjarstva in pametne predelave materialov in simulacije industrijskih procesov, med raziskovalnimi organizacijami in med industrijskimi partnerji projekta bomo izkoristili sinergije in močno dvignili razvojne in inovacijske sposobnosti vseh partnerjev, povečali izvoz izdelkov z visoko dodano vrednostjo in odprli nove trge. Preneseno znanje iz RO nam bo omogočilo krepitev inženirskih razvojnih oddelkov pri partnerjih in bodoči razvoj na veliko višji ravni, kot do sedaj. RO bodo dodatno fokusirale svoje raziskave in oplemenitile znanje na področje tematik, ki so nujne za nadaljnji razvoj v industriji.

Partnerji projekta

  • Polycom Škofja Loka d.o.o.,
  • Podružnica Črnomelj;
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo;
  • Fakulteta za tehnologijo polimerov;
  • TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije d.o.o.;
  • Podkrižnik d.o.o.