Zobniki iz trajnostnih biološko osnovanih kompozitov

Trajanje projekta: 01.10.2021 - 30.09.2023
Odgovorna oseba: dr. Borut Černe

Financerji

Cilj predlaganega projekta je razviti nabor v celoti biološko pridobljenih kompozitov z ustreznimi tehničnimi karakteristikami, za uspešno nadomeščanje trenutno uporabljenih naftno osnovanih polimerov in kompozitov v zobniških gonilih. Ključna težava pri pridobivanju visokozmogljivih polimernih bio-kompozitov je doseganje ustreznih medsebojnih interakcij med matričnimi molekulami in ojačitvenimi mediji. Za zagotavljanje trdnosti teh medmolekularnih interakcij bo obravnavanih več kemičnih in fizikalnih metod izmed katerih bo, za doseganje kar se da vzdržljivih in trajnostnih  kompozitov identificirana najprimernejša.

V okviru projekta je nadalje cilj razviti nadgrajeno merilno metodo na podlagi optičnih meritev z uporabo kamere s hitrim zajemom in meritev vibracij, ki bodo, v kombinaciji s prilagojenim algoritmom analize podatkov na osnovi strojnega učenja, omogočile korelacijo vzorcev v izmerjenih vibracijskih signalih z optičnimi meritvami obrabe in optično merljivega utrujanja zobnikov. Na podlagi ustrezno usposobljenega algoritma je pričakovan rezultat metoda za hitro diagnostiko napredovanja poškodbenih mehanizmov na zobniku, temelječo izključno na meritvah vibracij. Poleg tega bi dovolj obsežen nabor podatkov iz tovrstnih obogatenih preizkusov življenjske dobe zobnikov lahko služil kot osnova za učenje algoritma za korelacijo izmerjenih poškodbenih procesov z izmerjeno življenjsko dobo zobnika. To bi predvidoma omogočilo hitrejše napovedovanje pričakovane življenjske dobe novega zobniškega materiala na podlagi ožjega nabora kratkotrajnejših preizkusov.

Partnerji projekta

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo